Quay lại

NEWS

Sự Kiện - Nạp Chân Long nhận VIP Plus

Chư vị anh hùng thân mến,
 
 
Chân Long 2016 xin gửi tới chư vị anh hùng Sự kiện NẠP CHÂN LONG NHẬN VIP PLUS 1.0.
 
NỘI DUNG: Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi nạp 1 lần vào trong game tương ứng với các mốc nạp sẽ nhận được phần quà tương ứng.
 
THỜI GIAN: Từ 11/11/2020 - 16/11/2020.
 
ĐIỀU KIỆN NHẬN PHẦN THƯỞNG
 
  • 850-1699 Xu: Bạc*1000 Vạn, Thể Lực*1000, Hoàng Ngọc Bài*500, Danh Vọng*20000,1 LB Cảnh Giới*200, 1 Kỹ Đơn 7.
  • 1700 - 4249 Xu: Bạc*1000 Vạn, 1 LB Cảnh Giới*200, Hoàng Ngọc Bài*1000, 2 LB Chân Nguyên*30, 1 LB Hồng Mông Tử Khí*100, 1 Kỹ Đơn 8.
  • 4250-8499 Xu: Bạc*2000 Vạn, 2 LB Cảnh Giới*200, 1 LB Tinh Hoa*300, 1 LB Nguyên Khí Đơn, 1 Kỹ Đơn 9, Vật Cưỡi Hầu Vương.
  • 8500 - 16999 Xu: Bạc*5000 Vạn, Cảnh Giới*750, 2 LB Ma Thạch Cấp 6, 2 LB Hỏa Long Châu Siêu Cấp*10, 2 LB THông Huyền Linh Bảo, 2 LB Kỹ Năng Thư Đỉnh Cấp.
  • 17000 - 49999 Xu: Cảnh Giới*2000. 1 LB Đại Linh Lực Phù*300, 1 LB Luân Hồi Thạch*5, Linh THạch Cao Cấp*1000, 1 LB THần Khí 3 Phẩm.
  • 50000 Xu: Cảnh Giới*8000, Xu*15000, LB Tiên Đơn*5, LB Nguyên Khí Đơn*5, Vật Cưới Lưu Ly Nguyệt, 4 LB Nội Đơn*300, 2 LB Linh Châu*500, 1 Bộ DƯợc 89, Tiên Lệnh*10000, Hoàng Ngọc Bài*10000.
 
LƯU Ý: Ngoài phần thưởng ở trên khi người chơi tham gia nạp game Chân Long sẽ được tính xếp hạng để nhận thêm phần quà.
 
ƯU ĐÃI ĐẾN TỪ GTV PLUS
 
  • Hạng 1: Gói Member VIP 1 Năm.
  • Hạng 2 - 3: Gói Member VIP 6 Tháng.
  • Hạng 4-10: Gói Member VIP 1 Tháng.
---------------------------------------------------
Nạp ngay tại: https://id.gtv.vn/game-chanlong
Trang chủ: https://chanlonggt.com/

Cập nhật thêm các thông tin về GTV Plus tại:

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/gametvplus/

Group CSKH: https://www.facebook.com/groups/gametvplus/

Tải GTV Plus tại: https://bit.ly/taiGTVPlus


 
19006616