Quay lại

Warcraft 3 Melee GTV Plus Weekly cup

LUẬT THI ĐẤU CHÍNH THỨC

Solo

Đã diễn ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020

LUẬT THI ĐẤU

GIẢI ĐẤU WARCRAFT 3 MELEE GTVPLUS 2020

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA  

Đây là luật chính thức của giải đấu WARCRAFT3 MELEE GTVPLUS do Công ty Cổ Phần Công Nghệ GTV Việt Nam tổ chức.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Tất cả game thủ đang chơi bộ môn Warcraft 3 Melee trên khắp đất nước Việt Nam và cả Thế Giới.

ĐIỀU 3. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU 

Game: Warcraft 3 Frozen Throne(version 1.31) 

3.1. Nội dung thi đấu 

1vs1 Chọn Quân

3.2. Hình thức thi đấu 

Thi đấu online trên nền tảng GTV PLus 

ĐIỀU 4. LUẬT THI ĐẤU 

Luật thi đấu online 

Lobby Settings
 Game Speed: Fast
 Lock Teams: Yes
 Full Shared Unit Control: No
 Random Races: No
 Random Hero: No
 Observers: Full Observers
 Visibility: Default
Mappool
 Amazonia
 Echo Isles
 Last Refuge
 Northern Isles
 Terenas Stand LV
 Twisted Meadows
 Concealed Hill
Luật ban pick map:
 Seed là một số mặc định sẽ gán cho mỗi người lúc vẽ xong bracket (số càng thấp thì seed càng cao)
 Player A (người có số seed cao hơn) Player B (người có seed thấp hơn)
 Thứ tự ban: A-B-B-A (dĩ nhiên đây là cho BO3, BO5 sẽ chỉ ban 2 map A-B)
 Tiếp đó sẽ pick: B-A (map pick sẽ dùng khi người kia thua, BO5 sẽ pick 4 map B-A-B-A)
 Map còn lại sẽ là map đầu tiên
Phạt cảnh cáo

 Cảnh cáo đối với những VĐV trash talk toxic đối thủ 2 lần

 Đến lần thứ 3 sẽ xử thua ngay lập tức

Xử thua ngay lập tức
 Đối thủ không xuất hiện sau giờ đã hẹn 30ph (anh em nhớ báo cho admin để bắt đầu tính giờ freewin)
 Sử dụng các hình thức gian lận (để hạn chế đá stream thì chắc giải sẽ delay stream khoảng 5ph)
 Khi phát hiện VĐV có hành vi gian lận, VĐV đó sẽ bị xử thua ngay lập tức và bị cấm thi đấu tại tất cả các giải đấu của GTV Plus

 


 
19006616