Quay lại

Event Công Thành Quần Chiến

Công Thành Quần Chiến Tuần 8

Diễn ra 19h00 ngày 30,31/5/220 và 1/6/2020.

Công Thành Quần Chiến Tuần 7

Diễn ra 19h00 ngày 16,17,18/5/2020.

Công Thành Quần Chiến Tuần 6

Diễn ra 19h00 ngày 8,9,10/5/2020

Công Thành Quần Chiến Tuần 5

Diễn ra vào 19h00 ngày 10/4/2020.

Công Thành Quần Chiến Tuần 4

Diễn ra vào 19h00 ngày 3/4/2020

Công Thành Quần Chiến Tuần 3

Diễn ra vào 19h00 ngày 13/3/2020.

Công Thành Quần Chiến Tuần 2

Diễn ra vào 19h00 ngày 28/2/2020

Công Thành Quần Chiến Tuần 1

Diễn ra vào 19h00 thứ 6 ngày 7/2/2020

 
19006616