Quay lại

ĐẠI CAO THỦ GTV PLUS MÙA 3

Khác biệt trong lối đánh R của hai nền AOE Việt Trung

Giải đấu AOE Đại Cao Thủ GTV Plus mùa 3. Diễn ra từ 15/9-24/9/2020.

 
19006616