logo-gtv

GTV Plus - Kết nối đam mê

Tải bản cài đặt GTV Plus

Age of Empires I

Tải game

Age of Empires II

Tải game

Warcraft III

Tải game

Counter Strike 1.1

Tải game

Starcraft 1

Tải game

Hero III

Tải game

GTV Plus

KẾT NỐI ĐAM MÊ - XÓA NHÒA KHOẢNG CÁCH

Chống hack

Giảm thiểu giật lag dis mạng

Kết nối ổn định với người chơi trên toàn thế giới

Các dòng game đa dạng được update liên tục

Trải nghiệm GameTV Plus

Hỗ trợ trực tuyến